BÁN ĐẤT MỸ THO 2 MẶT TIỀN ĐƯỜNG ĐAN HIỆN HỮU, TIỆN QUA BẾN TRE

BÁN ĐẤT MỸ THO 2 MẶT TIỀN ĐƯỜNG ĐAN HIỆN HỮU, TIỆN QUA BẾN TRE

GIÁ ĐẦU TƯ, ĐÁT TP MỸ THO, CÀU RẠCH MIẼU

Mình chủ đát 0369111485, càn bán vài miéng đát đã có sỏ sau:

– Nèn chuẩn đẹp xây nhà 5x15m SHR, 2 mặt tiền đan đã có (đuòng đi truóc đát 3m ghi trục tiép tren sỏ, đường đan sau lưng đất 4m từ Chợ Trung An vào thẳng tới đất) trục đuòng chính vào đát 6m

+ Tiẹn lọi thong 4 lọ lón: Phạm Hùng – Đoàn Thị Nghiẹp – Càu Long Hải Yén – Đuòng lọ mói đang xay

+ Chỉ cách Chọ – Truòng Học – Bách Hóa Xanh – UBND Trung An 200m

+ 7 phút tói Càu Rạch Miẽu tiẹn giao thuong Bén Tre x Mỹ Tho

+ 12 phút tói Ngả Ba Trung Luong len SG hoạc xuóng các tỉnh mièn Tay

– Nèn xi mang 4x13m SHR, xây nhà thoải mái đã kiểm chứng, đối diện đất người dân đang xây nhà, cùng đuòng đi vói nèn 5x15m

– Đát Chọ Song Bình, Chọ Gạo, thỏ cu hét gàn 120m2

+ Bè ngang lón 8.2 x 15m SHR chia đuọc 2 nèn 4 x 15m chuản đẹp xay 2 nhà

+ Mạt tièn đuòng QL50 ngay chọ Song Bình vào tói đát 100m

+ Tiẹm tạp hóa Tuyét Mai, đuòng vào 2.5 – 3m khu dan cu đong đúc

+ 5ph tói các tiẹn ích nhu truòng học, UBND, sieu thị điẹn máy, Cỏng Trào Mỹ Tho …

Bạn muón xem đát, thuong luọng nhanh giá cả vui lòng lien hẹ trục tiép mình 0369111485 đẻ có giá đàu tu nhé

Thông tin pháp lý: Sổ đỏ có sẵn, pháp lý rõ ràng và không tranh chấp

BÁN ĐẤT MỸ THO 2 MẶT TIỀN ĐƯỜNG ĐAN HIỆN HỮU, TIỆN QUA BẾN TRE

bán đất mỹ tho 2 mặt tiền đường đan hiện hữu tiện qua bến tre

bán đất mỹ tho 2 mặt tiền đường đan hiện hữu tiện qua bến tre

bán đất mỹ tho 2 mặt tiền đường đan hiện hữu tiện qua bến tre

bán đất mỹ tho 2 mặt tiền đường đan hiện hữu tiện qua bến tre

bán đất mỹ tho 2 mặt tiền đường đan hiện hữu tiện qua bến tre

bán đất mỹ tho 2 mặt tiền đường đan hiện hữu tiện qua bến tre

bán đất mỹ tho 2 mặt tiền đường đan hiện hữu tiện qua bến tre

bán đất mỹ tho 2 mặt tiền đường đan hiện hữu tiện qua bến tre

bán đất mỹ tho 2 mặt tiền đường đan hiện hữu tiện qua bến tre

bán đất mỹ tho 2 mặt tiền đường đan hiện hữu tiện qua bến tre

bán đất mỹ tho 2 mặt tiền đường đan hiện hữu tiện qua bến tre

bán đất mỹ tho 2 mặt tiền đường đan hiện hữu tiện qua bến tre

bán đất mỹ tho 2 mặt tiền đường đan hiện hữu tiện qua bến tre

bán đất mỹ tho 2 mặt tiền đường đan hiện hữu tiện qua bến tre

bán đất mỹ tho 2 mặt tiền đường đan hiện hữu tiện qua bến tre

bán đất mỹ tho 2 mặt tiền đường đan hiện hữu tiện qua bến tre

bán đất mỹ tho 2 mặt tiền đường đan hiện hữu tiện qua bến tre