Bán nhà ấp 4 Trung An. Giá thu hồi vốn.

Bán nhà ấp 4 Trung An. Giá thu hồi vốn.