Bán nhà xưởng 39468 m2 trong KCN Long Giang, Tân Phước, Tiền Giang

Bán nhà xưởng 39468 m2 trong KCN Long Giang, Tân Phước, Tiền Giang

— Delivered by Feed43 service