Bán trang trại sầu riêng 5 năm tuổi, Cai Lậy

– Đất chính chủ, có nhu cầu bán để thay đổi hình thức kinh doanh.
– Diện tích canh tác: 1,2 hecta (12 công).
– Tổng diện tích: 1,3 hecta (bao gồm đường đi + đường nước riêng).
– Sầu riêng 5 năm tuổi: 150 gốc.
– Sầu riêng 3 năm tuổi: 100 gốc.
– Đã đầu tư đầy đủ hệ thống tưới phun tại gốc và xịt thuốc tại gốc, đường nước, lối đi riêng.
Khi mua xong có thể xử lý trái ngay. Với 150 gốc 5 năm tuổi có thể xử lý 100kg trái/gốc. Giá trung bình cho 1 kg sầu riêng Cai Lậy thương lái mua tại vườn 50.000 – 90.000 (có lúc cao điểm đạt 100-110k/kg).
Ước tính trong năm đầu tiên có thể thu hoạch.
100 kg x 150 gốc x 65.000 (lấy giá trung bình) = 975.000.000.
Theo kinh nghiệm thực tế, mỗi năm, sầu riêng có thể cho năng suất tăng 50% sau mỗi năm.
Ước tính năm thứ 2 sẽ thu được:
150 kg x 150 x 65.000 = gần 1,462 tỷ.
Năm thứ 3 sẽ thu:
225 kg x 150 x 65.000 = 2,193 tỷ.
100 kg x 100 x 65.000 = 650 triệu.
Tổng cộng: 2,8 tỷ.
Năm thứ 4 sẽ thu:
337 kg x 150 x 65.000 = 3,285 tỷ.
150 kh x 100 x 65.000 = 975 triệu.
Tổng cộng: 4 tỷ.
Sau 4 năm tổng cộng doanh thu:
975 tr + 1,462 tr + 2,193 tr + 650 tr + 3,285 tr + 975 tr = 9,540 triệu.
Chỉ sau 4 năm, ta đã có thể gần như thu hồi vốn.
Giá: 9,7 tỷ đồng.
Số điện thoại: Thịnh – chính chủ.
Không tiếp cò lái.
bán trang trại sầu riêng 5 năm tuổi cai lậy bán trang trại sầu riêng 5 năm tuổi cai lậy bán trang trại sầu riêng 5 năm tuổi cai lậy bán trang trại sầu riêng 5 năm tuổi cai lậy bán trang trại sầu riêng 5 năm tuổi cai lậy

Theo – batdongsan.com.vn