Cần tìm mua đất Cai Lậy khu vực đường tránh thị xã CL

Cần tìm mua đất Cai Lậy khu vực đường tránh thị xã CL

Di dời xưởng may nên tìm mua đất xd xưởng mới tại khu vực đường tránh Cai Lậy. Yêu cầu:
•》từ 4000 m² trở lên
•》Được hoặc xin được lên sản xuất khác phi nông nghiệp SKC.
•》Pháp lý rõ ràng
•》đường xe tải ra vào quay đầu được.
•》có sẵn hoặc xin được đường dây điện 3pha
•》giá cả thương lượng.
0937 52 27 28

Cần tìm mua đất Cai Lậy khu vực đường tránh thị xã CL