Đất một quang gần ngã tu ba tu gao

Đất gần đường một quang thuoc Phước thạnh Mỹ tho ( BAO LỜI ) ngay ngã tu ba tu gao
– đường 2m
– ngang 5 dai 15
Sang tên chuyển nhượng bình thường

Kẹt tiền bán gấp

Giá: 3.xx trieu

Giá rẻ như bánh bèo. Đất thi đẹp long lanh nhìn là thích liền