Đất Vườn 7069m2(50×148) Mặt Tiền Kênh Tân Phú Đông

Đất Vườn 7069m2(50×148) Mặt Tiền Kênh Tân Phú Đông

Đất Vườn 7069m2 Mặt Tiền kênh
Phú Đông,Tân Phú Đông,Tiền Giang
Giá 120tr/1000m2 TL
Trọng CT 0907777022