EM KẸT TIỀN NÊN CẦN BÁN GẤP LÔ ĐẤT Ở P5 MỸ THO ĐƯỜNG PETÔNG 2,5M 12X10 TCƯ 100%

EM KẸT TIỀN NÊN CẦN BÁN GẤP LÔ ĐẤT Ở P5 MỸ THO ĐƯỜNG PETÔNG 2,5M 12X10 TCƯ 100%

EM KẸT TIỀN NÊN CẦN BÁN GẤP LÔ ĐẤT Ở P5 MỸ THO ĐƯỜNG PETÔNG 2,5M 12X10 TCƯ% 6X10 650TR THƯƠNG LƯỢNG NHẸ) GẦN CHỢ GẦN TRƯỜNG HỌC KẾ QUÁN HOÀNG THÀNH 2 LIỀN KỀ 12X10 ĐIỆN NƯỚC ĐẦY ĐỦ DÂN CƯ ĐÔNG CỐNG THOÁT NƯỚC TRƯỚC NHÀ DƯỚC ĐƯỜNG PETONG EM KẸT TIỀN NÊN CẦN BÁN GẤP LÔ ĐẤT Ở P5 MỸ THO ĐƯỜNG PETÔNG 2,5M 12X10 TCƯ% 6X10 650TR THƯƠNG LƯỢNG NHẸ) GẦN CHỢ GẦN TRƯỜNG HỌC KẾ QUÁN HOÀNG THÀNH 2 LIỀN KỀ 12X10 ĐIỆN NƯỚC ĐẦY ĐỦ DÂN CƯ ĐÔNG CỐNG THOÁT NƯỚC TRƯỚC NHÀ DƯỚC ĐƯỜNG PETONGEM KẸT TIỀN NÊN CẦN BÁN GẤP LÔ ĐẤT Ở P5 MỸ THO ĐƯỜNG PETÔNG 2,5M 12X10 TCƯ% 6X10 650TR THƯƠNG LƯỢNG NHẸ) GẦN CHỢ GẦN TRƯỜNG HỌC KẾ QUÁN HOÀNG THÀNH 2 LIỀN KỀ 12X10 ĐIỆN NƯỚC ĐẦY ĐỦ DÂN CƯ ĐÔNG CỐNG THOÁT NƯỚC TRƯỚC NHÀ DƯỚC ĐƯỜNG PETONGEM KẸT TIỀN NÊN CẦN BÁN GẤP LÔ ĐẤT Ở P5 MỸ THO ĐƯỜNG PETÔNG 2,5M 12X10 TCƯ% 6X10 650TR THƯƠNG LƯỢNG NHẸ) GẦN CHỢ GẦN TRƯỜNG HỌC KẾ QUÁN HOÀNG THÀNH 2 LIỀN KỀ 12X10 ĐIỆN NƯỚC ĐẦY ĐỦ DÂN CƯ ĐÔNG CỐNG THOÁT NƯỚC TRƯỚC NHÀ DƯỚC ĐƯỜNG PETONGEM KẸT TIỀN NÊN CẦN BÁN GẤP LÔ ĐẤT Ở P5 MỸ THO ĐƯỜNG PETÔNG 2,5M 12X10 TCƯ% 6X10 650TR THƯƠNG LƯỢNG NHẸ) GẦN CHỢ GẦN TRƯỜNG HỌC KẾ QUÁN HOÀNG THÀNH 2 LIỀN KỀ 12X10 ĐIỆN NƯỚC ĐẦY ĐỦ DÂN CƯ ĐÔNG CỐNG THOÁT NƯỚC TRƯỚC NHÀ DƯỚC ĐƯỜNG PETONGEM KẸT TIỀN NÊN CẦN BÁN GẤP LÔ ĐẤT Ở P5 MỸ THO ĐƯỜNG PETÔNG 2,5M 12X10 TCƯ% 6X10 650TR THƯƠNG LƯỢNG NHẸ) GẦN CHỢ GẦN TRƯỜNG HỌC KẾ QUÁN HOÀNG THÀNH 2 LIỀN KỀ 12X10 ĐIỆN NƯỚC ĐẦY ĐỦ DÂN CƯ ĐÔNG CỐNG THOÁT NƯỚC TRƯỚC NHÀ DƯỚC ĐƯỜNG PETONG

Phạm quốc tính 0836.167.479

EM KẸT TIỀN NÊN CẦN BÁN GẤP LÔ ĐẤT Ở P5 MỸ THO ĐƯỜNG PETÔNG 2,5M 12X10 TCƯ 100% - 0EM KẸT TIỀN NÊN CẦN BÁN GẤP LÔ ĐẤT Ở P5 MỸ THO ĐƯỜNG PETÔNG 2,5M 12X10 TCƯ 100% - 1EM KẸT TIỀN NÊN CẦN BÁN GẤP LÔ ĐẤT Ở P5 MỸ THO ĐƯỜNG PETÔNG 2,5M 12X10 TCƯ 100% - 2