Mặt tiền lộ Tập đoàn – 3m8 x 14m full thô nở hậu – 2 tỷ 300- 0932.898.638

Mặt tiền lộ Tập đoàn – 3m8 x 14m full thô nở hậu – 2 tỷ 300- 0932.898.638

Hình ảnh có thể có: thực vật, cây, ngoài trời và thiên nhiên