Mua bán đất nông nghiệp 2000 m2 tại Huyện Châu Thành

Mua bán đất nông nghiệp 2000 m2 tại Huyện Châu Thành

2công đất vườn ấp Thân Đạo,Thân Cửu Nghĩa,Châu Thành,Tiền Giang. Diện tích 2.000m,ngang 23mdài 87m mặt tiền đường đá 4m xe tải vào tới đất. Vị trí cách trạm thu phí cao tốc 500m. Hướng Tây Nam. Giá: 2tỷ. Lh:0961396877″,”displayable_description”:”2công đất vườn ấp Thân Đạo,Thân Cửu Nghĩa,Châu Thành,Tiền Giang. Diện tích 2.000m,ngang 23mdài 87m mặt tiền đường đá 4m xe tải vào tới đất. Vị trí cách trạm thu phí cao tốc 500m. Hướng Tây Nam. Giá: 2tỷ. Lh: u003Cspan class=”whitespace-no-wrap”u003E
u003Cspan class=”phone-number-enquiry inline cursor-pointer text-grey-darker underline text-tertiary font-semibold mr-1″u003E
09613****
u003Cu002Fspanu003E
u003Cspan class=”phone-number-enquiry text-xs inline cursor-pointer bg-tertiary text-white p-1″u003EHiện sốu003Cu002Fspanu003E
u003Cu002Fspanu003E