Nhà đất bờ kè cho thuê, xã Đạo Thạnh. Mỹ Tho, TG.

Nhà đất bờ kè cho thuê, xã Đạo Thạnh. Mỹ Tho, TG. Cho thuê đất. Ngang 30 dài 20. Có 5 căn nhà tiền chế. Thuận tiện ở, làm kho. Quán nhậu, kinh doanh các ngành khác, đối diện bờ kè đang chuẩn bị làm. Gần cầu thạnh trị. Mỹ tho

Nguyễn Văn Minh 0336.215.530

Nhà đất bờ kè cho thuê, xã Đạo Thạnh. Mỹ Tho, TG. - 0Nhà đất bờ kè cho thuê, xã Đạo Thạnh. Mỹ Tho, TG. - 1Nhà đất bờ kè cho thuê, xã Đạo Thạnh. Mỹ Tho, TG. - 2Nhà đất bờ kè cho thuê, xã Đạo Thạnh. Mỹ Tho, TG. - 3Nhà đất bờ kè cho thuê, xã Đạo Thạnh. Mỹ Tho, TG. - 4Nhà đất bờ kè cho thuê, xã Đạo Thạnh. Mỹ Tho, TG. - 5