T08:Diện tích 19 x15 Đạo Thạnh- TP Mỹ Tho

Mùa dịch khó khăn cần bán nhanh
– Miếng đất xã Đạo Thạnh – Mỹ Tho
– Diện tích : 19 x15
– Giá :950 tr